natuurkompas

Welkom bij Natuurkompas

Natuurkompas is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau en is werkzaam op het gebied van natuur, milieu en landschap. Natuurkompas beschikt over een brede kennis van de Nederlandse flora en fauna en natuurwetgeving en heeft jarenlange ervaring met inventarisaties van diverse soortgroepen.

Onze expertise ligt in het adviseren van opdrachtgevers bij ruimtelijke ingrepen waarbij natuur een rol speelt. U kunt hierbij denken aan bijv. de sloop van een huis waarin mogelijk een verblijfplaats van vleermuizen aanwezig is of een nieuwbouwlocatie waar mogelijk beschermde planten groeien. Onze aanpak staat garant voor een zorgvuldige afweging van alle belangen. Natuurkompas streeft naar een pragmatische aanpak waarbij voor alle partijen een bevredigende oplossing wordt gevonden.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Flora- en faunaquickscans
  • Inventarisaties & monitoring
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologische begeleiding van werkzaamheden

Door de kleinschalige opzet van Natuurkompas zijn wij zeer flexibel en betrokken bij onze projecten. De lage overheadkosten stellen ons daarnaast in staat om onze diensten tegen concurrerende tarieven aan te bieden.