natuurkompas

Welkom bij Natuurkompas

Natuurkompas is een onafhankelijk ecologisch onderzoeks- en adviesbureau en is werkzaam op het gebied van natuur, milieu en landschap. Natuurkompas beschikt over een brede kennis van de Nederlandse flora en fauna en natuurwetgeving en heeft jarenlange ervaring met inventarisaties van diverse soortgroepen.

Onze expertise ligt op het gebied van advisering bij ruimtelijke ingrepen waarbij ecologische aspecten een rol spelen. U kunt hierbij denken aan bijv. de sloop van een huis waarin zich mogelijk een verblijfplaats van vleermuizen bevindt of een nieuwbouwlocatie waar mogelijk beschermde planten voorkomen. Onze aanpak staat garant voor een zorgvuldige afweging van alle belangen. In onze projecten wordt gestreefd naar een pragmatische oplossing waarbij voor alle partijen een bevredigende oplossing wordt gevonden.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Verkennende flora- en faunatoetsen (quickscans)
  • Inventarisaties & monitoring
  • Ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet
  • Ecologische begeleiding van werkzaamheden

Door de kleinschalige opzet van Natuurkompas zijn wij zeer flexibel en betrokken bij onze projecten. De lage overheadkosten stellen ons daarnaast in staat om onze diensten tegen concurrerende tarieven aan te bieden.