inventarisatie en monitoring

Inventarisaties en Monitoring

Met een inventarisatie kan worden aangetoond of er beschermde dieren of planten aanwezig zijn op uw terrein. Ook wordt duidelijk hoe de dieren gebruik maken van het terrein. De meest uitgebreide vorm hiervan is monitoring, waarbij er herhaaldelijk en systematisch geïnventariseerd wordt. Natuurkompas verricht zelfstandig inventarisaties van diverse soortgroepen, waaronder vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten, kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen. In samenwerking met andere zelfstandige bureaus behoren ook inventarisaties van andere soortgroepen tot de mogelijkheden. Hierbij worden algemeen geaccepteerde protocollen gevolgd, waardoor de resultaten een sterke juridische basis hebben.

Voor inventarisaties maakt Natuurkompas gebruik van de volgende technieken en methoden:

  • Batdetectors met time expansion opnamemogelijkheden t.b.v. vleermuisinventarisaties
  • Boomcamera voor inspectie van holen en ruimtes
  • Speciale steeknetten voor amfibie- en visseninventarisaties
  • Cameravallen en mostela’s voor inventarisaties van kleine zoogdieren, met name kleine marterachtigen
  • Broedvogelkarteringen volgens de BMP methode van het SOVON