Flora- en Faunawet

Werkvelden

Klik op onderstaande foto’s om meer te lezen over de werkvelden van ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Natuurkompas.

WERKVELD FLORA- EN FAUNAQUICKSCAN
werkveld-flora

WERKVELD INVENTARISATIES EN MONITORING
werkveld-inventarisatie

WERKVELD VLEERMUISONDERZOEK
werkveld vleermuisonderzoek